Szczelny system podatkowy - uczciwe państwo. Strategie i narzędzia

Od kilku lat udział szarej strefy w polskim PKB systematycznie spada, ale nadal stanowi dwucyfrowy wskaźnik Według danych GUS i szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (w 2018 r wartość szarej strefy wynosiła ok 400 mld zł, czyli 18 proc PKB). Znamienne jest, że szara strefa charakteryzuje się płatnościami niemal wyłącznie w formie gotówki, co zdecydowanie ułatwia unikanie płacenia podatków, bowiem nie zostawia śladów transakcji. Państwo stara się edukować obywateli i nakłaniać do obrotu bezgotówkowego np. poprzez program „Polska bezgotówkowa”, ale jak pokazują dane GUS, nie przynosi to oczekiwanych efektów. Czy zatem same działania edukacyjne i kampanie społeczne są wystarczające? Czy regulator nie powinien narzucić sposobu płatności w najbardziej narażonych na szarą strefę branżach? Jak skutecznie zachęcać przedsiębiorców i ich klientów do obrotu bezgotówkowego?


8 Października 2019, godz. 14:30, Sala E
Powrót do bloków tematycznych