Bloki tematyczne

Zrównoważony system finansowy

W dynamicznie zmieniającym się świecie niezmienna pozostaje ważna rola systemu finansowego w gospodarce. Pojęcie systemu finansowego w kontekście polityki gospodarczej tradycyjnie odnoszone jest do kombinacji polityki pieniężnej, fiskalnej i walutowej i ich wpływu na wzrost gospodarczy.  Pozostawanie przy własnej walucie nie oznacza braku konieczności wypracowania polityki walutowej. Ponadto walka ze ściągalnością podatków a także nowe zmiany w systemie podatkowym stanowią istotne wyzwania ekonomiczne z jakimi zmierzy się polska gospodarka.

Zrównoważony system finansowy
Zrównoważony system finansowy