Praktyczne aspekty współpracy z Chinami. Różnice kulturowe między Wschodem a Zachodem, wpływ na prowadzenie biznesu - WARSZTAT

Znaczenie umowy o wolnym handlu UE-Japonia. Jak uwolnić polski potencjał na nowym rynku? Wpływ JEFTA na polską gospodarkę. Czy szacunkowy wzrost PKB w oparciu o JEFTA jest realny? Czy zniesienie barier celnych w handlu z takimi krajami jak Wietnam nie zagrozi istnieniu zaawansowanych technologicznie ośrodków badawczo-produkcyjnych największych producentów sprzętu elektronicznego, które funkcjonują w Polsce?


7 Października 2019, godz. 11:20, Sala F
Powrót do bloków tematycznych