Drony – początek przemysłu 5.0 i autonomiczny transport. Nowy impuls dla projektów smart city

1. Żwirko i Wigura – tworzenie warunków rozwoju zastosowań dronów: infrastruktura, sprzęt i zastosowania.
2. Przestrzeń nad naszymi głowami – o czym powinni wiedzieć zarządcy terenów i samorządowcy. Zarządzanie przestrzenią powietrzną i usługi dla operatorów jako warunek bezpieczeństwa i rozwoju zastosowań dronów. Cyfrowa przestrzeń miast: jak przygotować się na nowe wyzwania i możliwości.
3. Regulacja dronowe – polskie i unijne – kontrola i certyfikacja, ułatwienia dla wykonywania lotów komercyjnych. Przyszłe regulacje unijne – usługi U-space. Cyfrowa infrastruktura i cyfrowa przestrzeń miasta.
4. Program Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (2018-2020) jako pilotażowe przedsięwzięcie wdrożeniowe: obszary testowe, DroneLABy tematyczne – demonstratory i pilotaże. Pierwsze projekty i wnioski. Działanie CEDD w 2020 r.


8 Października 2019, godz. 10:00, Sala D
Powrót do bloków tematycznych