Cyfryzacja w służbie zrównoważonego rozwoju - Festiwal rozwiązań

Nowoczesne technologie, jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy czy ‘blockchain’ nierzadko budzą lęk, wynikający z braku wiedzy o tym, jak powszechnie towarzyszą nam one już dziś w codziennym życiu.
Dwuczęściowy Panel Cyfryzacja w służbie zrównoważonego rozwoju posłuży przedstawieniu praktycznych przykładów zastosowań nowych technologii oraz znalezieniu - w formule debaty oksfordzkiej - najskuteczniejszej ścieżki do upowszechnienia sprawdzonych wdrożeń, gwarantujących trwałą poprawę jakości życia w Polsce.
W części pierwszej zaprosimy na „Festiwal rozwiązań” - posłuży przystępnemu przedstawieniu korzyści z inwestowania w nowe technologie.
Zaprezentujemy 10 rozwiązań z obszarów, które mają bezpośredni wpływ na dobrostan mieszkańca Polski. Do prezentacji zapraszamy samorządy, start-upy i przedsiębiorstwa, które z powodzeniem wdrożyły lub planują wdrożyć konkretne rozwiązania.
Nowe usługi i produkty będą przedstawione w formie krótkich prezentacji, składających się z:
1. Opisu problemu
2. Przyjętego rozwiązania
3. Korzyści z wdrożenia
Do przedstawienia rozwiązań zaprosimy duety, składające się ze strony zamawiającej oraz dostawcy rozwiązania. Po każdej z prezentacji rezerwujemy czas – 10 minut – na pytania/komentarze z Sali.
Do udziału w „Festiwalu wdrożeń” zaprosimy po jednej firmie/instytucji z obszarów, które mają szczególny wpływ na poprawę jakości życia, w tym: ochrona środowiska, opieka medyczna; gospodarka komunalna; rolnictwo, transport i logistyka; produkcja przemysłowa i wreszcie finanse i ubezpieczenia.
Zakwalifikowani do „Festiwalu” uczestnicy ubiegać się będą o nagrodę publiczności. Na zakończenie prezentacji odbędzie się głosowanie na najciekawsze rozwiązanie.


8 Października 2019, godz. 11:20, Sala G
Powrót do bloków tematycznych