Cyfryzacja w służbie zrównoważonego rozwoju - Debata oksfordzka

Nowoczesne technologie, jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy czy ‘blockchain’ nierzadko budzą lęk, wynikający z braku wiedzy o tym, jak powszechnie towarzyszą nam one już dziś w codziennym życiu.
Dwuczęściowy Panel Cyfryzacja w służbie zrównoważonego rozwoju posłuży przedstawieniu praktycznych przykładów zastosowań nowych technologii oraz znalezieniu - w formule debaty oksfordzkiej - najskuteczniejszej ścieżki do upowszechnienia sprawdzonych wdrożeń, gwarantujących trwałą poprawę jakości życia w Polsce.

Część druga – Debata oksfordzka: Nowe technologie umilą nam życie i uratują świat
W tej części do pojedynku staną entuzjaści nowych technologii i sceptycy. Do debaty w stylu oksfordzkim zaprosimy ekspertów branży technologicznej, którzy losowo zostaną podzieleni na grupę przedstawiającą argumenty przemawiające za koniecznością tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi innowacji w Polsce oraz grupę przeciwników, uznających, że środki inwestycyjne, rozwiązania systemowe i wysiłek organizacyjny powinien być położony na inne sfery rozwoju życia społecznego. W role marszałka przewodniczącego debacie wcieli się Minister Cyfryzacji. Będzie miał do dyspozycji sekretarza czuwającego nad czasem wypowiedzi i kolejnością głosów.


8 Października 2019, godz. 10:00, Sala G
Powrót do bloków tematycznych