Turystyka dziś i jutro: jak pogodzić biznesowe podejście z zapewnieniem zwiększonego uczestnictwa obywateli w turystyce?

Polska jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla gości z zagranicy. Nasz kraj otwiera się na nowe rynki turystyczne. Niewątpliwym wyzwaniem, stojącym przed branżą turystyczną, jest prowadzenie spójnych działań promocyjnych oraz profesjonalne zarządzanie destynacjami turystycznymi. W turystyce kumulują się trendy z różnych dziedzin życia: społeczne, informatyczne, ekonomiczne. Takie kwestie, jak – m.in. – sprawy najmu krótkoterminowego, miejscowej nadmiernej koncentracji ruchu turystycznego, intensyfikacji i zagęszczenia transportu, wzrostu roli mediów społecznościowych (i ich wykorzystania do działań promocyjnych) czy zwiększania się świadomości ekologicznej, a także oczekiwania praktyk zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, zaistniały w ostatnich latach w turystyce i należy je uwzględniać, projektując dalsze działania.


7 Października 2019, godz. 16:10, Strefa Debat
Powrót do bloków tematycznych