Polska wschodnia teraz – co udało się zrobić dzięki dwóm dedykowanym makroregionowi programom?

Ze względu na specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej, Polska Wschodnia jest obszarem szczególnego zainteresowania polityki regionalnej, wymagającym podejmowania dodatkowych działań umożliwiających zdynamizowanie rozwoju, co zostało odnotowane we wszystkich kluczowych krajowych dokumentach strategicznych dot. polityki rozwoju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową, której jednym z głównych celów jest wspieranie makroregionu Polski wschodniej.
Zapraszamy na cykl debat o Polsce Wschodniej razem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.


14:50 – 15:10 – Polska wschodnia teraz – co udało się zrobić dzięki dwóm dedykowanym makroregionowi programom? Jak wygląda sytuacja makroregionu na tle innych? Co jeszcze można zrobić? Jakie plany są na przyszłe lata?


7 Października 2019, godz. 14:50, Strefa Debat
Powrót do bloków tematycznych