Polska Wschodnia na start – ekosystem startupów w Polsce wschodniej – stan obecny

Ze względu na specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej, Polska Wschodnia jest obszarem szczególnego zainteresowania polityki regionalnej.

Ze względu na specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej, Polska Wschodnia jest obszarem szczególnego zainteresowania polityki regionalnej, wymagającym podejmowania dodatkowych działań umożliwiających zdynamizowanie rozwoju, co zostało odnotowane we wszystkich kluczowych krajowych dokumentach strategicznych dot. polityki rozwoju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową, której jednym z głównych celów jest wspieranie makroregionu Polski wschodniej.
Zapraszamy na cykl debat o Polsce Wschodniej razem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

15:40 – 16:00 – Polska Wschodnia na start – ekosystem startupów w Polsce wschodniej – stan obecny. Co dał dedykowany regionowi program Platformy Startowe? Ile firm działa na rynku? Jak ważne jest stworzenie stabilnego ekosystemu dla regionu?


7 Października 2019, godz. 15:40, Strefa Debat
Powrót do bloków tematycznych