Inwestycje w Polsce wschodniej motorem napędowym rozwoju gospodarczego

Ze względu na specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej, Polska Wschodnia jest obszarem szczególnego zainteresowania polityki regionalnej, wymagającym podejmowania dodatkowych działań umożliwiających zdynamizowanie rozwoju, co zostało odnotowane we wszystkich kluczowych krajowych dokumentach strategicznych dot. polityki rozwoju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową, której jednym z głównych celów jest wspieranie makroregionu Polski wschodniej.
Zapraszamy na cykl debat o Polsce Wschodniej razem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.


15:15 – 15:35 – Inwestycje w Polsce wschodniej motorem napędowym rozwoju gospodarczego. Jakie kluczowe inwestycje zrealizowano i jaki wpływ mają na rozwój regionu? Jakie inwestycje planują regiony w kolejnych latach?


7 Października 2019, godz. 15:15, Strefa Debat
Powrót do bloków tematycznych