top-image.jpg

Przemysł, energetyka, infrastruktura

Polska stoi u progu wielkich i ambitnych inwestycji infrastrukturalnych. Trwają prace nad budową Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz przekopem Mierzei Wiślanej. Planowane są strategiczne połączenia drogowe – Via Carpatia i Via Baltica. Rozbudowywana jest infrastruktura gazowa – terminal LNG i gazociąg Baltic Pipe. Przed rewolucyjnymi zmianami stoi sektor wytwarzania energii, otwarte pozostaje pytanie o kształt przyszłego miksu energetycznego. Celem nadrzędnym wymienionych projektów jest zapewnienie warunków dla długoterminowego rozwoju kraju.

 

 • Rok po COP24 – strategia państwa w zakresie energetyki i klimatu. Pierwsze wnioski
 • Rewitalizacja terenów górniczych po transformacji energetycznej – pomysły, źródła finansowania
 • Surowce strategiczne dla rozwoju UE w perspektywie do 2030 r.
 • Wielkie inwestycje infrastrukturalne (CPK, przekop mierzei wiślanej, terminal LNG, Baltic Pipe) – wielka szansa czy marnotrawstwo środków publicznych?
 • Południkowe (płn.-płd.) szlaki transportowe a rozwój gospodarczy
 • Smartcity i zrównoważony rozwój miast (w tym temat walki ze smogiem)
 • Morskie farmy wiatrowe wypełnią lukę po węglu brunatnym?
 • Energetyka przyszłości – wodór i inne innowacyjne źródła energii
 • Atomowa rewolucja - transformacja polskiego sektora energetycznego nie uda się bez udziału energii jądrowej w miksie?
 • Miks energetyczny Polski w 2040 i jego wpływ na kształtowanie cen energii w Polsce. Jak finansować transformację energetyczną?
 • Potencjał i warunki rozwoju magazynów energii, dostępne technologie oraz funkcjonalności
 • Warunki rozwoju energetyki solarnej w Polsce – jak zrealizować założony udział w miksie energetycznym
 • Cyfryzacja energetyki oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji
 • Kto za to zapłaci? Nowoczesne finansowanie inwestycji infrastrukturalnych.