Współpraca producentów i przetwórców szansą dla rozwoju sektora rolno-spożywczego

Niewielka Holandia jest jednym z największych eksporterów żywności na świecie. Kraj siedmiokrotnie mniejszy od Polski jest globalnym dostawcą produktów rolno-spożywczych. Wokół sektora, uważanego za przemysł tradycyjny o niewielkim potencjale innowacyjnym, rozwinęły się międzynarodowe marki, które należą do światowej czołówki innowatorów. Kluczem do sukcesu Holendrów było m.in. zrozumienie, że bez wzajemnego rozwoju przemysłu przetwórczego i rolnictwa sukces nie będzie możliwy.
Dla dalszego rozwoju sektora żywnościowego w Polsce konieczna jest podobna symbioza. Ważne jest działanie w perspektywie długoterminowej, niezależnie od koniunktury w danym roku czy reakcji na klęski urodzaju, bądź suszę. Rolnicy i przetwórcy muszą działać razem. Wiele branż, jak mleczarstwo, producenci mięsa, przetwórstwo owocowo-warzywne, pokazuje, że jest to możliwe. W Polsce tkwi olbrzymi potencjał na rozwój sektora ale całej gospodarki. Jakie bariery uniemożliwiają poprawę kooperacji między producentami a przetwórcami? W jakich obszarach mamy dziś największy potencjał? Jaką rolę w procesie uwalniania potencjału odgrywają integratorzy łańcucha od ziarna do stołu?


8 Października 2019, godz. 14:30, Sala F
Powrót do bloków tematycznych