Rola MŚP w polskiej gospodarce - jak działać by tworzyć dobre prawo dla przedsiębiorczości e-commerce?

Małe i średnie firmy są fundamentem polskiej przedsiębiorczości - to aż 99% podmiotów gospodarki narodowej. Ich głos w stanowieniu prawa jest jednak wciąż niedoceniany, pomimo że generują aż 74% krajowego PKB i zatrudniają 70 % spośród ogólnej liczby pracujących. Podmioty te są bardzo aktywne w ekosystemie e-commmerce. Podlegają jednak oni tysiącom stron regulacji – zarówno polskich, jak i europejskich. Ich głos powinien być lepiej słyszalny. Jakie specyficzne potrzeby mają mali przedsiębiorcy cyfrowi? Czy można ich odróżniać od ogółu przedsiębiorców? Jak zachęcać polskie MŚP do większej aktywności biznesowej online? Jak lepiej słuchać potrzeb ekosystemu e-commerce - przedsiębiorców przyszłości - aby tworzyć coraz lepsze warunki do ich rozwoju?


7 Października 2019, godz. 10:00, Sala H
Powrót do bloków tematycznych