Blockchain – technologiczna szansa dla gospodarki, biznesu i administracji publicznej

Przedstawiciele nauki, administracji publicznej oraz sektora prywatnego spróbują wskazać obszary, w których zastosowanie tej technologii wydaje się być konieczne, z jednoczesnym określeniem ryzyk (prawnych oraz społecznych) z tym związanych.
Czy jesteśmy gotowi jako profesjonaliści i obywatele na oparcie naszych relacji o tę technologię? Czy wiemy jak wprowadzać społeczeństwo i obywateli do świata nowych technologii? Przyczynkiem do dyskusji będzie również przedstawienie najważniejszych tez socjologicznego projektu badawczego doktor Adriany Bartnik z Politechniki Warszawskiej.


7 Października 2019, godz. 10:00, Sala F
Powrót do bloków tematycznych