Wpływ nowych technologii na konkurencyjność Państwa

Współczesna gospodarka zmienia się na naszych oczach. Na szczyt listy największych światowych firm wysuwają się dostawcy usług cyfrowych, a konkurencyjność zyskują Państwa w których rynek cyfrowy rozwija się najszybciej. Zjawisko to każe zapytać, jak nowe technologie wpływają na konkurencyjność państw? Jak Państwa odnoszą się do cyfrowych liderów? Jakie nowe przepisy są kształtowane w państwach OECD? W którym kierunku pójdą te rozwiązania?


7 Października 2019, godz. 10:00, Sala I
Powrót do bloków tematycznych