top-image.jpg

Polska – Europa – Świat

Funkcjonowanie przedsiębiorstw wpisane jest w światowy system instytucjonalny. Żadne państwo nie jest samotną wyspą, dlatego tak ważne jest skuteczne odnajdywanie się na arenie międzynarodowej. Niepewność otoczenia międzynarodowego – wojna handlowa USA – Chiny czy pierwsze opuszczenia UE przez kraj członkowski – może zwiększyć amplitudę wahań w relacjach handlowych w gospodarce światowej. Struktura handlu zagranicznego jest bardzo ważnym czynnikiem określającym charakter i siłę państwa. Silny i zdywersyfikowany eksport stymuluje i zwiększa możliwości gospodarki. Na coraz wyższych ogniwach w międzynarodowych łańcuchach dostaw plasują się polscy producenci.

 

 • Co no-deal1 Brexit oznacza dla krajów regionu CEE, w tym Polski?
 • Europejskie prawo konkurencji. Czy nieuczciwie wspiera państwa „starej Unii”?
 • Czy wymiana handlowa między Polską a Chinami znacząco przyspieszy?
 • Międzynarodowe łańcuchy dostaw a polskie firmy?
 • Regulacje unijne i umowy handlowe: jak powinien wyglądać polski lobbing w organizacjach międzynarodowych.
 • Rozwój międzynarodowej działalności PAIH-u – ocena skuteczności
 • Polskie Soft Power – ocena stanu obecnego i dyskusja nad jego poprawą
 • Obszary współpracy państw Trójmorza – obecne i potencjalne
 • Pakiet stymulacyjny dla gospodarki europejskiej – w obliczu spowolnienia koniunktury gospodarczej
 • Stany Zjednoczone: nowy wymiar partnerstwa i wymiany handlowej w czasie globalnej zmiany.
 • Nie tylko Chiny: nowe rynki eksportowe na Dalekim Wschodzie. Znaczenie umowy o wolnym handlu UE-Japonia. Jak uwolnić polski potencjał na nowym rynku?