Sesja Plenarna - Wybieram 590

Patriotyzm gospodarczy w czasach ponadnarodowych korporacji ma fundamentalne znaczenie dla zdrowego rozwoju społeczeństwa i kraju. To sposób na budowę silniejszej gospodarki. Gdyby polskie społeczeństwo na początku przemian politycznych i gospodarczych zostało nauczone patriotyzmu gospodarczego, dzisiaj miałoby większą skłonność do oszczędzania i inwestowania, a dzięki temu udałoby się budować biznes przede wszystkim w oparciu na krajowym kapitale. Nadrabiamy stracony czas i dziś coraz więcej polskich firm jest już silnymi graczami na globalnych rynkach.

Budowanie patriotyzmu gospodarczego nie powinno wprost utożsamiać się z mechanizmami protekcjonistycznymi, gdyż wpracowanie nawyków konsumenckich w preferowaniu produktów i usług wytworzonych w strefie kodu kreskowego 590 nie wiąże się z ograniczeniem udziału zagranicznego kapitału w Polsce. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że wiele krajów prowadzi aktywną politykę wspomagania swoich przedsiębiorstw. W starciu z firmami z tych krajów na globalnych rynkach, polscy przedsiębiorcy dotychczas pozbawieni wsparcia państwa, mieli już na starcie gorszą pozycję. Świadomość gry do innej bramki, w ramach gospodarki narodowej, jest w krajach najbardziej rozwiniętych lepiej zakorzeniona, niż w krajach odpracowujących zaległości, dlatego dla Niemców, Francuzów czy mieszkańców Skandynawii oczywistością jest kupowanie przede wszystkim krajowych produktów. Patriotyzm gospodarczy powinien sprowadzać się do produkcji innowacyjnych, wysokiej jakości towarów i usług, które będą chcieli w pierwszej kolejności kupować Polacy i z których będą dumni, promując je na zagranicznych rynkach, stanowiąc polską wizytówkę.

Zarówno przedsiębiorcy, jaki eksperci, będący także konsumentami, będą w trakcie dyskusji szukać odpowiedzi na istotne dziś kwestie, m.in. czy patriotyzm może się wyrażać np. etosem pracy i przekładać się na jakość rodzimej produkcji oraz na atrakcyjność wyrobów z kodem kreskowym zaczynającym się od 590 na świecie? Czy też patriotyzm gospodarczy może być elementem wspierania polskich przedsiębiorców, żeby mieli potencjał i możliwości rozwijania się na innych rynkach? I co może każdy z nas konsumentów w ramach codziennych decyzji zakupowych uczynić dla konkurencyjności i siły naszej gospodarki?

Odpowiedzią na potrzebę edukacji patriotyzmu gospodarczego jest pierwsza ogólnopolska kampania #Wybieram590, która poprzez ogólnospołeczne uświadomienie ma na celu wyrobienie nawyku identyfikacji źródła pochodzenia produktu – jeśli kod kreskowy zaczyna się od cyfr 590, możemy być pewni, że produkt jest polski, a decyzja o preferencji go podczas zakupów jest już pierwszym krokiem w budowaniu patriotyzmu gospodarczego.


8 Października 2019, godz. 13:10, Sala Plenarna
Powrót do bloków tematycznych