Przedsiębiorca i administracja. Jak budować zaufanie?

Stopień zaufania przedsiębiorców do całokształtu aparatu urzędniczego stanowi jeden z najistotniejszych mierników funkcjonowania nowoczesnej administracji publicznej. Ustawiczne pogłębianie tej więzi wpisuje się w kanony owocnej współpracy pomiędzy dwoma stronami, które rzutują zarówno na społeczne postrzeganie przedstawicieli administracji, jak również efektywność rozwoju gospodarczego, którego motorem napędowym są właśnie przedsiębiorcy. Jednym z wielu hamulcowych skutecznej dynamizacji procesów biznesowych są problemy na poziomie kooperacji z administracją, która nie zawsze jest w stanie w pełni sprostać oczekiwaniom świata przedsiębiorczości. Zdarzające się sytuacje procedowania spraw z naruszeniem zasad rzetelności, słuszności, ekonomii czasowej czy zgodności z prawem powodują niekiedy w przedsiębiorcach poczucie braku satysfakcji, co w rezultacie obniża zaufanie zarówno wobec kadry urzędniczej jak i samego państwa.

Jednocześnie kasandryczne portretowanie współczesnej administracji publicznej dalekie jest od stanu faktycznego. W większości spraw bowiem administracja stara się wykazywać należytą staranność oraz zrozumienie dla specyfiki problemów przedsiębiorców. Przyjazne podejście wraz z praktycznym wykazaniem niezbędnego sposobu prowadzenia spraw pozwala przedsiębiorcom przywracać wiarę w Rzeczpospolitą, która, zgodnie z konstytucyjnymi gwarancjami, faktycznie respektować będzie wolność działalności gospodarczej, a także podmiotowo traktować przedsiębiorców jako generujących dobrobyt całego państwa, a nie jedynie wpływy fiskalne.

W panelu pragniemy wspólnie pochylić się nad pytaniem, jak znaleźć horacjański złoty środek, który pozwoli z jednej strony docenić wartość przedsiębiorcy i przedsiębiorczości oraz zapewnić mu dogodne warunki do rozwoju, a jednocześnie umożliwi administracji swobodne wypełnianie swoich zadań. W efekcie powinno to zapewnić ustawiczne, choć czasochłonne, budowanie wspólnego zaufania, które, obrazowo mówiąc, wchodzi po schodach, ale niekiedy zjeżdża windą. Tytułowa dyskusja ma tym samym za zadanie odszukać sposób zgodnego osiągnięcia jak najwyższego piętra wzajemnego szacunku i współdziałania.


7 Października 2019, godz. 17:30, Sala G
Powrót do bloków tematycznych