Polski sektor żywnościowy 4S Struktury rynku - Stabilizacja - Solidarność- Suwerenność

Niezbędna będzie zmiana struktur rynku żywnościowego , wsparcie dla budowy infrastruktury tego rynku ( np. platforma żywnościowa) oraz konsekwentne prowadzenie działań stabilizujących rynki surowców i produktów, a tym samym stabilizujących ceny rynkowe i dochody producentów. Należy też przywrócić sprawiedliwy udział producentów rolnych w korzyściach z uczestnictwa w łańcuchach żywnościowych i w marży przetwórstwa. Osią przewodnią spójnej narodowej polityki rolnej w otoczeniu globalnym i rozwoju sektora żywnościowego w Polsce winno być tworzenie warunków dla suwerenności żywnościowej, poprzez wsparcie gospodarstw rodzinnych, krajowych systemów bezpieczeństwa oraz promocji i eksportu żywności. Nowoczesny i innowacyjny przemysł spożywczy, zintegrowany w formie łańcucha bezpieczeństwa i jakości z rolnikami i odbiorcami rynkowymi, oferujący produkty wysokiej jakości i dużej wartości żywieniowej, dostosowanych do potrzeb konsumentów, stanowi ogniwo podstawowe sektora żywnościowego.


7 Października 2019, godz. 17:30, Sala D
Powrót do bloków tematycznych