top-image.jpg

Nowoczesny biznes – nowoczesne instytucje

W zmieniającym się świecie rośnie rola Polski wyrażona między innymi w sukcesach polskich przedsiębiorstw. Tworzą miejsca pracy, generują wpływy do budżetu oraz podnoszą innowacyjność gospodarki. Warunkiem ich powstawania i sukcesu jest przyjazne otoczenie administracyjno-prawne, tworzone przez rozumiejące biznes nowoczesne państwo. Prawo krajowe a regulacje unijne, prawo podatkowe w kontekście walki z wyłudzeniami, prawo pracy w perspektywie imigracji – to to tylko niektóre z tematów, które wymagają głębokiego namysłu i rzeczowej, wielopłaszczyznowej debaty.  Istotne aby projektując efektywne regulacje i programy trafnie identyfikować potrzeby przedsiębiorców.

 

 • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców –w obronie małych firm, codzienne problemy przedsiębiorców w starciu z administracją publiczną
 • Realne zmiany prawne czy tylko fasada? Jak Konstytucja Biznesu wpływa na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • Zaufanie między przedsiębiorcą a administracją publiczną
 • Struktura polskiego kapitału w przedsiębiorstwach jakie ma znaczenie ?
 • Praca cudzoziemców w polskich przedsiębiorstwach – szanse i wyzwania
 • Przejście przedsiębiorstw z małych do dużych
 • Jak poprawić wizerunek przedsiębiorcy?
 • Zmiany polskiego sądownictwa gospodarczego
 • Nowa industrializacja, czyli jak uwolnić się z pułapki średniego rozwoju?
 • Regulacje do automatyzacji/robotyzacji przemysłowej
 • Deregulacja sektorowa - wparcie rozwoju MŚP