Rzeczywistość gospodarcza trzech dekad wolnej Polski – od ustawy Wilczka do Konstytucji Biznesu

Dyskusja będzie okazją do określenia węzłowych momentów rozwoju polskiej gospodarki po 1989 roku,, a także wskazania konsekwencji, które z nich wynikają dla dzisiejszej rzeczywistości państwa i biznesu. Co było największym błędem, a co rozwiązaniem, które można dziś powtórzyć czy rozwinąć? Jakie wnioski trzeba wyciągnąć z przeszłości, by budować lepszą przyszłość?


7 Października 2019, godz. 14:50, Sala B
Powrót do bloków tematycznych