O wartości realnie dodanej. Inwestorzy zagraniczni w Polsce – wzajemne oczekiwania

Celem dyskusji będzie próba doprecyzowania nowego paradygmatu relacji państwa polskiego z inwestorami zagranicznymi, określona kilkoma podstawowymi pytaniami.
Jakich typów inwestycji najbardziej potrzebujemy?
Jaki powinien być zakres udzielanego inwestorom wsparcia państwa?
Czym jest i jak powinna się zmieniać modelowa wartość dodana zagranicznych inwestycji?
I wreszcie: jak komunikować oczekiwania Polski w tym zakresie?


7 Października 2019, godz. 11:20, Sala E
Powrót do bloków tematycznych