Dwie dekady członkostwa RP w NATO. Wzmocnienie Polski, wzmocnienie NATO

Politycy Zjednoczonej Prawicy podkreślają, że dopiero ostatnie lata i związane z nimi decyzje o rozmieszczeniu w Polsce znacznych sił amerykańskich sprawiły, iż nasz kraj stał się „pełnoprawnym członkiem NATO”. Czy to prawdziwe stwierdzenie? Jakie powinny być główne kierunki polskiej myśli geostrategicznej? Jaki model rozszerzania NATO będzie dla nas najkorzystniejszy? Jak rozwijać gospodarkę bezpieczeństwa?


8 Października 2019, godz. 11:20, Sala C
Powrót do bloków tematycznych