15 lat członkostwa RP w UE – bilans, oczekiwania, wyzwania

Ostatnie lata to zmiana modelu polskiej obecności w Unii Europejskiej – jego budowa okupiona jest licznymi napięciami. By lepiej zdefiniować cele naszej polityki unijnej i jaśniej przedstawić metody, jakimi Polska powinna się w tej materii posługiwać, potrzebna jest pogłębiona dyskusja nad bilansem minionego 15-lecia. Tylko tworząc uczciwy bilans dotychczasowej obecności w UE, możemy odejść od archaicznej, „akcesyjnej” mentalności i takiegoż instrumentarium pojęciowego, a następnie pokusić się o strategię na nowe otwarcie i kolejne dekady we Wspólnocie.

 


7 Października 2019, godz. 17:30, Sala Plenarna
Powrót do bloków tematycznych