top-image.jpg

Nauka, innowacje, rewolucje

W XXI wieku innowacyjność gospodarki jest ściśle powiązana z jakością współdziałania nauki i biznesu. W trosce o to, aby Polska nie była jedynie biernym obserwatorem zmieniającego się świata, eksperci będą się zastanawiali co zrobić, aby innowacyjność polskich firm była motorem i inicjatorem globalnego rozwoju. Polscy naukowcy opracowują innowacyjne w skali świata rozwiązania, które potem nie zostają skomercjalizowane. W tym procesie warto profilować naukę pod współpracę z biznesem, w tym naukowe kadry dla biznesu.

 

  • Konstytucja dla Nauki 2.0. Co udało się już zrobić? Kiedy z tego skorzystamy? Co jeszcze przed nami?
  • Gospodarka oparta na danych (data economics). Konsument i usługodawca w nowej erze cyfrowej inwigilacji
  • Demokracja a technologia. Jak technologia może wspierać demokrację?
  • Blockchain a optymalizacja łańcuchów dostaw
  • Wielki biznes technologiczny – zagrożenie czy szansa dla europejskiej gospodarki cyfrowej?
  • Jak sztuczna inteligencja zmienia modele biznesowe
  • Fintech i open banking – gdzie jesteśmy w 2019 r.?
  • Asy cyfrowej rozrywki - (branża gier to nie tylko same gry) czyli jak wykorzystujemy dane nam szanse
  • Wizja zero, czyli bezpieczne metropolie przyszłości
  • Uelastycznienie prawa czy zwiększenie dostępności finansowania kluczem do zwiększenia poziomu innowacyjności w Polsce