Pracownicze Plany Kapitałowe

Niekorzystna i trudna do zmiany tendencja demograficzna sprawia, że Polska, wzorem innych państw zachodnich, będzie musiała zmierzyć się z problemem starzejącego się społeczeństwa, zwłaszcza w wymiarze socjalnym. Dotąd, jedynym pomysłem na przeciwdziałanie skutkom wspomnianego zjawiska było podwyższanie wieku emerytalnego, co ze zrozumiałych względów nie jest społecznie zbyt akceptowalne. PPK jest wartościową alternatywą, pozwalającą kumulować kapitał w czasach zawodowej aktywności. Czy jednak dobrowolny charakter programu nie jest barierą w osiągnięciu jego skuteczności? Czy pracodawcy są gotowi do wdrożenia PPK? Czy da się oszacować już dziś wpływ PPK na utrzymanie wysokiego poziomu konsumpcji w starszych grupach społecznych, korzystających z rezultatów programów?


8 Października 2019, godz. 11:20, Sala F
Powrót do bloków tematycznych