Pozapłacowe benefity pracownicze – prospołeczna polityka Państwa i przedsiębiorców

W dobie „rynku pracownika” firmy starają się zabiegać o specjalistów oferując nie tylko coraz wyższe wynagrodzenie, ale coraz częściej i szerzej, także pozapłacowe benefity pracownicze. Wśród rozwiązań zyskujących popularność znajdują się np. bony żywnościowe i na posiłki. Jednakże ta forma benefitów nie jest w polskim prawie ukonstytuowana. Czy współczesne przepisy prawa odpowiadają dostępnym formom benefitów oferowanych współcześnie na rynku? Czy benefity są rozwiązaniem, które zachęca pracowników i pracodawców do wyjścia z szarej strefy? Czy benefity, a ostatnio vouchery są rozwiązaniem, które przyczynia się do polityki prospołecznej Państwa, ale finansowanej w większości przez sektor prywatny? Jakie są najnowsze trendy w benefitach dla pracowników? Jak to wygląda w innych krajach?


8 Października 2019, godz. 11:20, Sala I
Powrót do bloków tematycznych