Branżowa szkoła przyszłości - wyzwania rynku pracy dla młodych ludzi

Nieprzygotowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy to dyżurny temat w mediach. W momencie uruchomienia nowego modelu kształcenia zawodowego warto porozmawiać jak polska szkoła przygotowuje do kariery zawodowej młodych ludzi. Jakie są ich oczekiwania i jakie możliwości przy wchodzeniu na rynek pracy. Jak mogą zwiększyć swoje szanse na dobrą pracę i wysokie wynagrodzenie. Jak młody człowiek może podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje korzystając z dodatkowych możliwości takich jak konkursy zawodowe czy różne programy w tym unijne.

Zagadnienia:

  • Do czego przygotowuje szkoła – co jest ważniejsze: umiejętności czy wiedza?
  • Jak stworzyć w szkole środowisko rozwoju dla ucznia, które pozwoli w pełni wykorzystać jego potencjał?
  • Jak wygląda wejście młodych ludzi na rynek pracy? Aspiracje vs rzeczywistość.
  • Czy system edukacji skutecznie identyfikuje, kształtuje i angażuje umiejętności pożądane na rynku pracy?
  • Jaką rolę w tym procesie pełnią pracodawcy? Jakie są obszary współpracy szkół z pracodawcami?
  • Rynek gospodarki 4.0 - jakie zawody „schodzą”, a jakie się pojawiają? Kariera zawodowa w XXI w.
  • Czy można mieć jeden zawód przez całe życie, lub co robić, by przez całe życie mieć pracę?
  • Praktyki/staże zawodowe w miejscu pracy ułatwiające rozwój kompetencji zawodowych i społecznych - przykłady dobrych praktyk.
  • Worldskills i konkursy umiejętności zawodowych jako forma promocji kształcenia zawodowego i współpracy szkół z firmami.
  • Programy unijne dla szkolnictwa branżowego (Erasmus+, PO WER, Europejski Korpus Solidarności).

8 Października 2019, godz. 10:00, Sala H
Powrót do bloków tematycznych