top-image.jpg

Międzypokoleniowa solidarność społeczna

Polityka gospodarcza realizujące cele społeczne gwarantuje stabilność rozwoju. Polska to obecnie szósta gospodarka Unii Europejskiej, która łączy pogłębiający się solidaryzm polityki społecznej państwa z większą konkurencyjnością gospodarki. Tematyka efektywności transferów społecznych oraz wyzwań stojących przed demografią, systemem ubezpieczeń społecznych oraz rynkiem pracy od lat budzi kontrowersje wśród ekonomistów i komentatorów.

 

  • Transfery społeczne – zwalczanie ubóstwa czy uzależnianie społeczeństwa od pomocy państwa?
  • Pracownicze Plany Kapitałowe – ocena programu po pierwszych miesiącach funkcjonowania
  • Polityka imigracyjna, polityka demograficzna czy automatyzacja – wyzwania rynku pracy.
  • Czy polski system ubezpieczeń społecznych można zreformować?
  • Regionalna płaca minimalna w Polsce?