Wodór – polska energia przyszłości

Polska wodorowa” – mit a może świetlana przyszłość? Czy wodór odmieni losy świata? Już teraz wiele mówi się o ogniwach paliwowych i elektrolizie jako remedium na niestabilność odnawialnych źródeł energii. Czy Polska ma szansę zbudować łańcuch dostaw technologii wodorowych i konkurować jako wiodący ich eksporter?

Zagadnienia:

  • W jakim stopniu rozwój technologii wodorowych wpisuje się w długoterminową strategię niskoemisyjnej UE do 2050?;
  • Rola technologii wodorowych w rozwoju niskoemisyjnego transportu w Polsce;

  • Synergia działań pomiędzy administracją, biznesem i nauką – odpowiedzią na skuteczne wykorzystanie technologii wodorowych w Polsce?


8 Października 2019, godz. 15:40, Sala E
Powrót do bloków tematycznych