SmartCity a zrównoważony rozwój miast. Perspektywa rozwoju

Rezultatem zmian technologicznych i społecznych zachodzących dynamicznie w obecnych czasach oraz szybko postępującej informatyzacji jest koncepcja Smart City – inteligentnego miasta. Według niej ośrodki miejskie powinny rozwijać się w sposób zrównoważony, z dbałością o środowisko i zasoby naturalne oraz rozwój społeczności lokalnych. Jak energetyka zmieni się w duchu nowej myśli by sprostać założeniom Smart City? Jakie kroki legislacyjne na szczeblu samorządowym i państwowym powinniśmy podejmować by tworzyć miasta przyjazne ludziom i przyrodzie?
Zagadnienia:

  • Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji
  • Jak rozwój Inteligentnych miast wpłynie na redukcję niskiej emisji?
  • Jaka energia będzie napędzać inteligentne miasta?

7 Października 2019, godz. 14:50, Sala I
Powrót do bloków tematycznych