Morskie farmy wiatrowe - program energetyczny czy gospodarczy?

Morskie farmy wiatrowe to dynamicznie rozwijająca się technologia wytwarzania energii. Cechuje ją większy współczynnik wykorzystania mocy niż w farmach wiatrowych na lądzie, mniejsza ingerencja w środowisko życia człowieka a pojedyncze turbiny systematycznie biją rekordy mocy zainstalowanej – obecnie już 12 MW. Co Polska robi by stworzyć ramy ekonomiczno-prawne przyjazne dla rozwoju morskich farm wiatrowych? Czy MFW udźwigną ciężar jaki obecnie dźwigają elektrownie opalane węglem brunatnym, którego pokłady w Polsce niebawem się wyczerpią?

Kluczowe zagadnienia:

Miejsce morskich farm wiatrowych w Polityce Energetycznej Polskie do 2040 roku;
Szanse/Zagrożenia dotyczące pokrycia luki po węglu brunatnym przez Morskie Farmy Wiatrowe;
Jaki będzie model wsparcia dla morskich farm wiatrowych?


7 Października 2019, godz. 11:20, Sala H
Powrót do bloków tematycznych