Bloki tematyczne

Klimat, Energia, Racja Stanu

Problematyka zmian klimatycznych i związanej z nimi transformacji gospodarczej będzie wyznaczała rytm globalnej dyskusji w najbliższych latach i dekadach. Niezależność i nowy miks energetyczny, polski wkład w prace nad energią przyszłości, zrównoważony rozwój miast – to tylko niektóre tematy dyskusji, które odbędziemy podczas Kongresu 590. Chcemy, by padła podczas nich odpowiedź na kluczowe pytanie: jak zabezpieczyć polskie interesy i jak definiować suwerenną politykę klimatyczną, by służyła ona polskiej racji stanu.

Klimat, Energia, Racja Stanu
Klimat, Energia, Racja Stanu