Sieć 5G. Przełom technologiczny a rzeczywistość geopolityczna

Sieć 5G zrewolucjonizuje telekomunikację na całym świecie. Według założeń pilotażowe wdrożenia nowej technologii rozpoczną się w 2020 roku w wybranych aglomeracjach Polski. Jednak już dziś temat ten budzi szerokie kontrowersje. O ile zdecydowana większość ekspertów zgodna jest co do tego, iż sieć 5G dramatycznie zmieni postrzeganie nowoczesnej komunikacji elektronicznej i przyspieszy transformację cyfrową wielu obszarów gospodarki, to na czoło wysuwa się kwestia bezpieczeństwa i kontroli zagranicznych podmiotów państwowych nad krytyczną infrastrukturą sieciową niezbędną do uruchomienia technologii 5G na terenie Polski. Zamieszanie wokół uczestnictwa chińskich firm telekomunikacyjnych wspieranych jawnie i zakulisowo przez władze w Pekinie, nie jest więc tylko rozważaniem czysto teoretycznym, a stanowi prawdziwe wyzwanie zarówno dla regulatora, administracji państwowej, a także operatorów telekomunikacyjnych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Ogólny opis technologii. Prezentacja prognozowanych danych liczbowych na temat technologii 5G: (12,3 biliona $ inwestycji, 22 mln utworzonych nowych miejsc pracy dzięki tej technologii do roku 2035).

 • Specyfikacja postępowania nadzorowanego przez Min. Cyf. i UKE. Aukcja vs. przetarg. Zalety i wady obu rozwiązań.

 • Parametry technologiczne częstotliwości dla sieci 5G. Czy mieszkańcy mają się czego obawiać? Kwestia promieniowania. (Obalanie mitów)

 • 5G a ratownictwo, łączność specjalna (także rządowo-wojskowa) itp. 5G jako awangarda dla 4/5 rewolucji przemysłowej i transformacji cyfrowej polskiej gospodarki. Wyzwania i szanse na przyszłość.

 • Bezpieczeństwo infrastruktury sieci 5G. Kwestia Huawei. Wyzwanie geopolityczne: Chiny vs. Ameryka (Zachód). Polsko-amerykańskie memorandum na temat bezpieczeństwa sieci 5G.


8 Października 2019, godz. 15:40, Sala C
Powrót do bloków tematycznych

Panele dyskusyjne

 1. Współpraca w ramach Projektu Trójmorza – rola Polski: lider i partner
 2. Ceniona polska żywność – szansa dla polskiej wsi
 3. Mapa rozwoju 2.0. Co Zadecyduje o wzroście polskiej gospodarki w najbliższych latach?
 4. Petrochemia ma przyszłość
 5. Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej. Optymalizacja produkcji
 6. Niewykorzystany potencjał inwestycyjny. Jak sprawić, aby procedury administracyjne wspierały przedsiębiorców
 7. Potencjał kolei – więcej niż pociągi i dworce
 8. Krajowy operator logistyczny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 9. Nowa miejska mobilność
 10. CPK to się opłaca! Jak wykorzystać potencjał stojący za dużym lotniskiem przesiadkowym?
 11. Polska – Ameryka idealne partnerstwo w biznesie
 12. Sieć 5G. Przełom technologiczny a rzeczywistość geopolityczna
 13. W poszukiwaniu współczesnych liderów w czasach wyzwań gospodarczych i technologicznej rewolucji
 14. Jak bezpiecznie rozwijać infrastrukturę cyfrową Państwa
 15. Pomysł i pieniądze – dostępne już dziś rozwiązania dla polskiego biznesu poszukującego innowacji
 16. Najlepsza inwestycja to inwestycja w zdrowie. Nowoczesne technologie i społeczna odpowiedzialność biznesu
 17. Branża gamingowa w Polsce - znaczenie dla świata i perspektywy rozwoju
 18. Jak wielkie inwestycje infrastrukturalne zmieniają oblicze polskiej gospodarki?
 19. Chmura Krajowa - następny rozdział. Cyfrowe technologie dla polskich firm
 20. Jak sukces polskiej siatkówki powtórzyć w innych dyscyplinach sportowych?
 21. Oferta Grupy PFR akceleratorem rozwoju przedsiębiorstw
 22. Cyfryzacja państwa - rola narodowych operatorów
 23. Polskie inwestycje zagraniczne - jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji
 24. Dodatnie saldo handlu zagranicznego - istotny czynnik rozwoju
 25. Wyżywić 10 mld ludzi. Czy Polska może stać się globalnym dostawcą żywności w 2050 roku?