Polskie inwestycje zagraniczne - jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji

Na polskiej scenie gospodarczej obecnych jest coraz więcej podmiotów, które stawiają śmiałe kroki w ekspansji międzynarodowej, przejmując firmy lub budując własne zakłady na rynkach zagranicznych. Według najnowszych danych NBP wartość polskich inwestycji zagranicznych wyniosła w 2017 roku 10,4 mld zł, z czego znakomita większość przypadła na inwestycje typu greenfield (9,4mld). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to najbardziej zaawansowana forma internacjonalizacji, która przynosi przedsiębiorcom szereg korzyści. Pozwala na dywersyfikację rynków działania, ograniczając wahania związane z popytem na rodzimym rynku. Sprawia, iż rozszerza się rynek zbytu, co daje możliwość zwiększenia produkcji i uzyskania efektów skali. Jest to szansa na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Nie da się ukryć, iż ta forma ekspansji zagranicznej wymaga determinacji i dobrego przygotowania inwestorów. Podczas panelu zastanowimy się, jakie bariery stoją na drodze do podejmowania BIZ przez polskie firmy? Jakie są najczęstsze trudności, na które napotykają polskie przedsiębiorstwa? W jaki sposób można ułatwić działania inwestycyjne polskich firm? Przedstawimy także przykłady przedsiębiorstw, które odniosły sukces na rynkach zagranicznych.

W czasie panelu zostanie zaprezentowany najnowszy raport przygotowany przez PWC we współpracy z PFR TFI S.A. dotyczący polskich inwestycji zagranicznych z uwzględnieniem dynamicznie rosnącej branży e-commerce.

Podczas panelu poruszymy następujące zagadnienia:

- Jaka jest wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych?
- Jakie są główne kierunki geograficznej ekspansji polskich BIZ?
- Jakie są bariery i perspektywy dla polskich BIZ?
- Na jakie wsparcie ze strony otoczenia biznesu mogą liczyć polskie przedsiębiorstwa planujące ekspansję?


7 Października 2019, godz. 14:50, Sala H
Powrót do bloków tematycznych

Panele dyskusyjne

 1. Współpraca w ramach Projektu Trójmorza – rola Polski: lider i partner
 2. Ceniona polska żywność – szansa dla polskiej wsi
 3. Mapa rozwoju 2.0. Co Zadecyduje o wzroście polskiej gospodarki w najbliższych latach?
 4. Petrochemia ma przyszłość
 5. Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej. Optymalizacja produkcji
 6. Niewykorzystany potencjał inwestycyjny. Jak sprawić, aby procedury administracyjne wspierały przedsiębiorców
 7. Potencjał kolei – więcej niż pociągi i dworce
 8. Krajowy operator logistyczny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 9. Nowa miejska mobilność
 10. CPK to się opłaca! Jak wykorzystać potencjał stojący za dużym lotniskiem przesiadkowym?
 11. Polska – Ameryka idealne partnerstwo w biznesie
 12. Sieć 5G. Przełom technologiczny a rzeczywistość geopolityczna
 13. W poszukiwaniu współczesnych liderów w czasach wyzwań gospodarczych i technologicznej rewolucji
 14. Jak bezpiecznie rozwijać infrastrukturę cyfrową Państwa
 15. Pomysł i pieniądze – dostępne już dziś rozwiązania dla polskiego biznesu poszukującego innowacji
 16. Najlepsza inwestycja to inwestycja w zdrowie. Nowoczesne technologie i społeczna odpowiedzialność biznesu
 17. Branża gamingowa w Polsce - znaczenie dla świata i perspektywy rozwoju
 18. Jak wielkie inwestycje infrastrukturalne zmieniają oblicze polskiej gospodarki?
 19. Chmura Krajowa - następny rozdział. Cyfrowe technologie dla polskich firm
 20. Jak sukces polskiej siatkówki powtórzyć w innych dyscyplinach sportowych?
 21. Oferta Grupy PFR akceleratorem rozwoju przedsiębiorstw
 22. Cyfryzacja państwa - rola narodowych operatorów
 23. Polskie inwestycje zagraniczne - jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji
 24. Dodatnie saldo handlu zagranicznego - istotny czynnik rozwoju
 25. Wyżywić 10 mld ludzi. Czy Polska może stać się globalnym dostawcą żywności w 2050 roku?