Krajowy operator logistyczny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to najważniejszy dokument programowy rządu. Wpisano do niego szereg celów społeczno-gospodarczych, jakie mają być realizowane w krótszej (do roku 2020) i dłuższej perspektywie (do 20230 roku). Polska ma utrzymać się na ścieżce wysokie rozwoju dzięki m.in. reindustrializacji gospodarki, innowacyjności, wzrostowi eksportu. Efektem polityki państwa ma być również stałe podnoszenie poziomu życia Polaków.
W strategii wskazano listę narzędzi, które mają służyć realizacji celów państwa, a jednym z nich jest logistyka. Teraz przyszła pora na wypracowanie szczegółowego programu rozwoju logistyki w Polsce. Jego fundamentem powinna być narodowa strategia logistyczna, a narzędziem do jej realizacji będzie krajowy operator logistyczny – musi to być podmiot powiązany ze Skarbem Państwa, którego zadaniem będzie organizacja i integrowanie logistyki w całym kraju. To ważne zadanie, gdyż poziom logistyki będzie decydował o konkurencyjności polskiej gospodarki.

Zagadnienia:

- Stan infrastruktury logistycznej w Polsce
- Projektowane inwestycje drogowe, kolejowe, lotnicze, żeglugi śródlądowej, portowe, terminalowe i inne, które podniosą potencjał logistyczny Polski
- Co powinna zawierać narodowa strategia logistyczna?
- Zadania krajowego operatora logistycznego w warunkach gospodarki rynkowej i ostrej konkurencji między przedsiębiorstwami działającymi w tej branży


7 Października 2019, godz. 14:50, Sala G
Powrót do bloków tematycznych

Panele dyskusyjne

 1. Współpraca w ramach Projektu Trójmorza – rola Polski: lider i partner
 2. Ceniona polska żywność – szansa dla polskiej wsi
 3. Mapa rozwoju 2.0. Co Zadecyduje o wzroście polskiej gospodarki w najbliższych latach?
 4. Petrochemia ma przyszłość
 5. Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej. Optymalizacja produkcji
 6. Niewykorzystany potencjał inwestycyjny. Jak sprawić, aby procedury administracyjne wspierały przedsiębiorców
 7. Potencjał kolei – więcej niż pociągi i dworce
 8. Krajowy operator logistyczny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 9. Nowa miejska mobilność
 10. CPK to się opłaca! Jak wykorzystać potencjał stojący za dużym lotniskiem przesiadkowym?
 11. Polska – Ameryka idealne partnerstwo w biznesie
 12. Sieć 5G. Przełom technologiczny a rzeczywistość geopolityczna
 13. W poszukiwaniu współczesnych liderów w czasach wyzwań gospodarczych i technologicznej rewolucji
 14. Jak bezpiecznie rozwijać infrastrukturę cyfrową Państwa
 15. Pomysł i pieniądze – dostępne już dziś rozwiązania dla polskiego biznesu poszukującego innowacji
 16. Najlepsza inwestycja to inwestycja w zdrowie. Nowoczesne technologie i społeczna odpowiedzialność biznesu
 17. Branża gamingowa w Polsce - znaczenie dla świata i perspektywy rozwoju
 18. Jak wielkie inwestycje infrastrukturalne zmieniają oblicze polskiej gospodarki?
 19. Chmura Krajowa - następny rozdział. Cyfrowe technologie dla polskich firm
 20. Jak sukces polskiej siatkówki powtórzyć w innych dyscyplinach sportowych?
 21. Oferta Grupy PFR akceleratorem rozwoju przedsiębiorstw
 22. Cyfryzacja państwa - rola narodowych operatorów
 23. Polskie inwestycje zagraniczne - jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji
 24. Dodatnie saldo handlu zagranicznego - istotny czynnik rozwoju
 25. Wyżywić 10 mld ludzi. Czy Polska może stać się globalnym dostawcą żywności w 2050 roku?