Cyfryzacja państwa - rola narodowych operatorów

Skala nowoczesnych technologii oraz dynamiczny rozwój gospodarczy wymusza zmiany na operatorach pocztowych. Szybki rozwój handlu e-commerce spowodował, że poczty europejskie położyły nacisk na świadczenie usług logistycznych i kurierskich. Obecnie, Narodowi Operatorzy Pocztowi stoją przed kolejnym ważnym wyzwaniem jakim jest udział w procesie cyfryzacji państwowej administracji. Poczta Polska dysponuje gotową i sprawdzoną infrastrukturą, która może być wykorzystana na potrzeby tego programu. Pojawia się jednak szereg pytań związanych z wdrażaniem e-doręczeń, czyli np. jak funkcjonować w sytuacji, gdy klienci oczekują usług za darmo; w której trwa rywalizacja darmowymi usługami elektronicznymi mediów społecznościowych i darmową pocztą elektroniczną? Czy w takim razie Narodowi Operatorzy Pocztowi potrzebują finansowego wsparcia państwa? Czy konieczne jest legislacyjne umocowanie pozycji, czy też lepszym rozwiązaniem byłaby pełna liberalizacja usług świadczonych na styku państwo – obywatel? Pojawia się także pytanie czy kanały łączności cyfrowej zastąpią całkowicie dotychczasową korespondencję papierową? Czy w tej kwestii najważniejsze jest aby komunikacja na styku obywatel - państwo była niezawodna, bezpieczna i skuteczna? W całym procesie cyfryzacji państwa pozostaje jeszcze aspekt ekonomiczny czyli stymulowania inwestycji i przedsiębiorczości. Czy sprawna administracja cyfrowa państwa może być inicjatorem takiej przedsiębiorczości, a operatorzy narodowi mogą stać się kluczowym ogniwem łączącym państwo z obywatelem i przedsiębiorcą? To szereg pytań, u źródeł których stoi odpowiedź na pytanie o nową rolę Narodowych Operatorów Pocztowych w procesie cyfryzacji państwa.


7 Października 2019, godz. 11:20, Sala G
Powrót do bloków tematycznych

Panele dyskusyjne

 1. Współpraca w ramach Projektu Trójmorza – rola Polski: lider i partner
 2. Ceniona polska żywność – szansa dla polskiej wsi
 3. Mapa rozwoju 2.0. Co Zadecyduje o wzroście polskiej gospodarki w najbliższych latach?
 4. Petrochemia ma przyszłość
 5. Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej. Optymalizacja produkcji
 6. Niewykorzystany potencjał inwestycyjny. Jak sprawić, aby procedury administracyjne wspierały przedsiębiorców
 7. Potencjał kolei – więcej niż pociągi i dworce
 8. Krajowy operator logistyczny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 9. Nowa miejska mobilność
 10. CPK to się opłaca! Jak wykorzystać potencjał stojący za dużym lotniskiem przesiadkowym?
 11. Polska – Ameryka idealne partnerstwo w biznesie
 12. Sieć 5G. Przełom technologiczny a rzeczywistość geopolityczna
 13. W poszukiwaniu współczesnych liderów w czasach wyzwań gospodarczych i technologicznej rewolucji
 14. Jak bezpiecznie rozwijać infrastrukturę cyfrową Państwa
 15. Pomysł i pieniądze – dostępne już dziś rozwiązania dla polskiego biznesu poszukującego innowacji
 16. Najlepsza inwestycja to inwestycja w zdrowie. Nowoczesne technologie i społeczna odpowiedzialność biznesu
 17. Branża gamingowa w Polsce - znaczenie dla świata i perspektywy rozwoju
 18. Jak wielkie inwestycje infrastrukturalne zmieniają oblicze polskiej gospodarki?
 19. Chmura Krajowa - następny rozdział. Cyfrowe technologie dla polskich firm
 20. Jak sukces polskiej siatkówki powtórzyć w innych dyscyplinach sportowych?
 21. Oferta Grupy PFR akceleratorem rozwoju przedsiębiorstw
 22. Cyfryzacja państwa - rola narodowych operatorów
 23. Polskie inwestycje zagraniczne - jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji
 24. Dodatnie saldo handlu zagranicznego - istotny czynnik rozwoju
 25. Wyżywić 10 mld ludzi. Czy Polska może stać się globalnym dostawcą żywności w 2050 roku?