RODO

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,
dbając o przejrzystość oraz poprawność prowadzonych przez nas działań, związanych z przygotowywaną kolejną czwartą już edycją KONGRESU 590, a także wychodząc naprzeciw regulacjom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., pragniemy poinformować o tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe.
Poniżej znajdziecie Państwo informacje oraz odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Kongres 590 Sp. z o.o., ul. Flory 3 lok. 10, 00-586 Warszawa, NIP: 5242838755, REGON: 368205642, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693119, tel. +48 600 517 856, która jest organizatorem Kongresu 590 oraz właścicielem wszelkich praw do Kongresu, w tym praw ochronnych do znaków towarowych. Współadministatorem, czyli instytucją wspierającą nasze działania, jest Agencja Świeża Bazylia Sp. z o.o.; ul. Ignacego Domeyki 5, 04-146 Warszawa; tel.: (+48 22) 610 37 92.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Jeśli, po zapoznaniu się z poniższą informacją, będziecie Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami na adres poczty e-mail: biuro@kongres590.pl

Skąd mamy Państwa dane?

Przetwarzamy powierzone nam dane osobowe, aby przesłać Państwu ofertę i zapewnić jak najlepsze warunki udziału w Kongresie oraz przesyłać newsletter zawierający bieżące informacje o przygotowaniach do niego.

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Kongresu 590 Sp. z o.o. oraz Agencji Świeża Bazylia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. dostęp do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacji ustania celu, dla których zostały zebrane.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać między innymi:

  • kiedy zauważycie Państwo, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe w odniesieniu do żądania sprostowania danych,
  • gdy dane nie będą już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania,
  • kiedy zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe możecie zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Ponadto możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania jeśli:
  • dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte lub
  • dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.Ponadto, macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych?

Dane osobowe są przetwarzane przez nas do czasu kiedy uznacie Państwo, że nie chcecie korzystać z naszych usług i cofniecie swoją zgodę.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i woluntariuszy Kongresu 590 Sp. z o.o. oraz Agencji Świeża Bazylia Sp. z o.o., którzy zostali do tego upoważnieni oraz odpowiednio przeszkoleni. Państwa dane osobowe są również powierzane współpracującym z nami przy organizacji Kongresu podmiotom zapewniającym:

  • wysokie bezpieczeństwo systemów IT przetwarzających dane osobowe oraz
  • adekwatne do Państwa potrzeb usługi: hotelowe, cateringowe oraz informacyjne.

Informujemy ponadto, że Państwa dane nie są przekazywane państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym.