Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest kojarzona od lat z dotacjami dla firm, ale w ciągu ostatnich lat zakres usług, które oferujemy przedsiębiorcom jest o wiele szerszy.

Staramy się szybko i celnie odpowiadać na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Wspieramy współpracę nauki i biznesu przy opracowaniu nowych rozwiązań i produktów. Zachęcamy do korzystania z profesjonalnego wzornictwa i instrumentów ochrony własności intelektualnej. Pomagamy rozwijać innowacyjne pomysły w biznes i łączyć potencjał startupów z możliwościami dużych korporacji. Na bieżąco badamy potrzeby kompetencyjne w gospodarce, by na ich podstawie konstruować programy z zakresu kapitału ludzkiego i rozbudowywać Bazę Usług Rozwojowych.

Od lat realizujemy też działania na rzecz rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej. Mamy świadomość, jak ważna dla wzrostu przedsiębiorczości jest odpowiednia infrastruktura i otoczenie biznesu, w tym sieci innowacji, klastry i parki przemysłowe.

Małgorzata Oleszczuk
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości