Grupa PKP

Grupa PKP powstała w 2001 r. w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Grupa PKP łączy służbę publiczną z działaniem charakterystycznym dla nowoczesnego przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce rynkowej.

W skład Grupy PKP wchodzi 10 spółek: PKP S.A., czyli spółka-matka oraz firmy świadczące usługi m.in. na rynkach kolejowym, nieruchomości i teleinformatycznym. Działania Grupy PKP nadzoruje i koordynuje PKP S.A., wyznaczając cele i dbając o ich realizację.

Misją spółek Grupy PKP jest budowa zaufania do kolei wśród pasażerów i klientów biznesowych, co przyczynia się do zwiększenie roli transportu kolejowego w Polsce i Europie. W strukturach Grupy PKP znajdują się spółki realizujące zadania z takich obszarów jak:

 • transport pasażerski,
 • przewozy towarowe i logistyka,
 • zarządzanie i modernizowanie infrastruktury kolejowej,
 • zarządzanie dworcami i innymi nieruchomościami,
 • teleinformatyka i telekomunikacja,
 • budownictwo,
 • inne usługi.

Spółki z Grupy PKP zatrudniają w sumie około 70 tys. Pracowników. Pod względem liczby zatrudnionych Grupa PKP jest jednym z największych polskich pracodawców.

PKP S.A. koordynuje współpracę międzynarodową Grupy PKP. Jest również członkiem kluczowych organizacji międzynarodowych działających na rzecz kolei, takich jak UIC (Międzynarodowy Związek Kolei), CER (Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej) czy OSŻD (Organizacja Współpracy Kolei).

Spółki Grupy PKP:

 • Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • PKP Intercity S.A.
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
 • PKP CARGO S.A.
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
 • PKP TELKOL spółka z o.o.
 • PKP Informatyka spółka z o.o.
 • Xcity Investment Sp. z o.o.
 • CS NATURA TOUR Sp. z o.o.