Grupa Cedrob

Polski gigant mięsny z rekordowymi przychodami
Dobre wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Cedrob w 2018 roku to efekt skutecznie realizowanej strategii rozwoju i poczynionych inwestycji. Krajowy lider na rynku mięsa nie zwalnia tempa – zwiększa swoje moce produkcyjne oraz planuje dalszą ekspansję międzynarodową.

Zeszły rok był bardzo udany dla Grupy Cedrob. W ciągu dwunastu miesięcy przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku o ponad 17%, osiągając rekordowy poziom 5,69 mld zł. Wzrostowi przychodów towarzyszyła poprawa rentowności. Wskaźnik EBITDA (zysk powiększony o amortyzację) wyniósł 387 mln zł, a zysk netto blisko 262 mln zł (wzrost r/r o ponad 48%).

Spółka Cedrob SA, podmiot dominujący w Grupie Cedrob, osiągnęła 3,87 mld zł przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Dodatkowo Cedrob SA w ostatnim czasie zwiększył swoje moce ubojowe żywca drobiowego do miliona sztuk dziennie (ponad 200 mln sztuk rocznie), a dzięki prowadzonej zrównoważonej polityce sprzedażowej i inwestycyjnej osiągnął pułap 278 mln zł zysku netto wobec 167 mln zł w roku wcześniejszym (wzrost r/r o 66%).

Z kolei GK Gobarto, należąca do Grupy Cedrob, jeden z liderów na rynku mięsa czerwonego w kraju, osiągnęła w zeszłym roku 2,1 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przy 3,5 mln zł zysku ze sprzedaży. EBITDA wyniósł 46,6 mln zł. Warto podkreślić, że 2018 rok upłynął Gobarto na integracji przejętych podmiotów oraz porządkowaniu swoich struktur, co powinno skutkować w kolejnych kwartałach większą dynamiką wzrostu wyników finansowych.

Strategia rozwoju Grupy Cedrob opiera się na kilku filarach, z których jednym z najistotniejszych są inwestycje. Utrzymanie pozycji lidera rynkowego nie byłoby możliwe bez uruchomiania nowych zakładów, wdrażania nowych technologii oraz poszerzania oferty produktowej. W zeszłym roku wartość wszystkich poczynionych nakładów inwestycyjnych wyniosła 310 mln zł. W ciągu ostatnich sześciu lat nakłady inwestycyjne to aż 884 mln zł.

Eksport jednym z motorów

Grupa Cedrob od dłuższego czasu prowadzi coraz silniejszą ekspansję zagraniczną. Dziś jej produkty dostępne są na ponad 60 rynkach, a łączne przychody z eksportu wyniosły ponad 1 mld zł.

Wartość eksportu samego mięsa Cedrob SA wyniosła 700 mln zł, co stanowiło 34% przychodów pochodzących ze sprzedaży mięsa. Dodatkowo odnotowano wzrost o 20% tych przychodów w stosunku do roku poprzedniego.

Eksport stanowi również ważny element strategii rozwoju Gobarto. Przychody w tym segmencie wyniosły w zeszłym roku 323,9 mln zł, wzrastając rok do roku o 23,9%. Od dłuższego czasu przychody z eksportu w strukturze przychodów ogółem utrzymują się na wysokim 15-proc. poziomie.

Z pewnością dalszy rozwój Grupy wspierany będzie przez coraz bardziej cenioną na rynkach zagranicznych markę polskiego drobiu. Pozycja Polski jako trzeciego eksportera tego rodzaju mięsa na świecie jest tego doskonałym przykładem.