Innowacyjne projekty i technologie wspierają rozwój medycyny

Zdrowie Polaków to inwestycja w przyszłość. Służy im samym i dobrobytowi społecznemu oraz buduje wzrost gospodarczy. Determinuje wydajność pracy, osobisty rozwój i aktywność, poprawia jakość życia i je wydłuża. Dłuższe życie w dobrym zdrowiu sprzyja gromadzeniu oszczędności i podejmowaniu długofalowych inwestycji.

Nie wystarczą jednak nawet największe nakłady ze strony państwa na publiczną służbę zdrowia, jeśli nie będzie im towarzyszyć rozwój nowoczesnych technologii. Wspieranie innowacji, wynalazków i nowoczesnych rozwiązań, które mogą bezpośrednio i pośrednio służyć medycynie oraz ratowaniu życia, to wyzwanie nie tylko dla państwa. Gwarancją sukcesu jest zaangażowanie ze strony firm, które potrafią docenić, że wpieranie społecznych celów sprzyja realizacji celów biznesowych. Dyskusji nad tymi problemami ma służyć debata, po której odbędzie się briefing prasowy. Zostanie na nim ogłoszony start nowego innowacyjnego projektu w dziedzinie medycyny.