Forum 590 Radom

Zapraszamy na Forum 590 Radom - 20 września, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Forum 590 Radom to inicjatywa, która pozwoli rozszerzyć ideę Kongresu 590. Forum będzie przestrzenią dyskusji na temat przyszłości największego miasta południowego Mazowsza. Będzie jednocześnie wydarzeniem o dużym potencjale merytorycznym i medialnym, które pozwoli włączyć w dyskusje ogólnopolską zagadnienia związane z kondycją dawnych miast wojewódzkich w Polsce. Podczas wydarzenia przeprowadzone zostaną warsztaty podczas których uczestnicy wypracowywać będą pomysły i założenia które zostaną omówione podczas debat.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Agenda wydarzenia

12:00 - 13:00 Warsztaty Radom - miasto przyszłości

13:00- 13:15 Przerwa Kawowa

13:15 - 14:15 Debata „Polacy i MŚP o Pracowniczych Planach Kapitałowych”

14:15 - 14:30 Przerwa Kawowa

14:30 - 16:00 Panel Główny Radom - miasto pierwszej prędkości

16:00 - 16:30 Poczęstunek / Rozmowy kuluarowe