Zdrowe dane – nowoczesne technologie i techniki analizy danych w służbie pacjentom?

Zdrowe dane – jak wykorzystać nowoczesne technologie i techniki analizy danych w służbie pacjentom? Czy dzięki analityce big data budżet NFZ da się uszczelnić tak, jak budżet państwa? Jak wykorzystać technologię do sprecyzowania świadczonych usług medycznych?