Zdrowa i ceniona polska żywności – szansa dla polskiej wsi

Na rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego mogą skorzystać samorządy, przedsiębiorcy i rolnicy.  Bardzo dużą rolę w stymulacji tego rozwoju ma Państwo, które powinno wypracować najkorzystniejszy model współpracy rolników, innych mieszkańców gmin rolniczych i samorządowców. Umiejętne wykorzystanie potencjału jaki drzemie w popycie na polską zdrową żywność może być szansą na powstrzymanie wyludniania się i starzenia wsi oraz na ponowne ożywienie gospodarcze i społeczne regionów, które najbardziej ucierpiały w wyniku emigracji zarobkowej. Czy potrzebny jest polski centralny program na wykorzystanie potencjału polskiej wsi? Jakie zachęty tworzyć dla młodych ludzi, by odkrywali na nowo opłacalność zawodów rolniczych? Czy możliwy do wypracowania jest model, w którym producent żywności będzie głównym beneficjentem?