Współpraca w ramach Projektu Trójmorza – rola Polski: lider i partner

Głównym celem Inicjatywy Trójmorza jest promowanie skutecznej współpracy regionu Europy Środkowej w celu pokonania barier, które są dziedzictwem przeszłości. Lepsza integracja i stabilizacja regionu, którą możemy osiągnąć poprzez wspólne projekty w dziedzinie energii, transportu, gospodarki cyfrowej i tradycyjnej. Liderzy krajów regionu Europy Środkowej podkreślają potrzebę nowych źródeł finansowania modernizacji gospodarek swoich krajów (Fundusz Trójmorza), pełniejszej integracji infrastrukturalnej regionu, a tym samym wzmocnienia spójności społeczno-gospodarczej UE jako całości. To szansa także dla polskich firm – nie tylko na kontrakty inwestycyjne, ale też na zdobywanie nowych rynków.