Wodór – polska energia przyszłości

Projekt „Eliza” i projekt „Hestor”, podpisanie tzw. deklaracji wodorowej i rosnące zaangażowanie kluczowych spółek Skarbu Państwa – Polska już dziś jest jednym z kluczowych producentów wodoru, dostarczając ok. 1 mln ton tego paliwa rocznie. Na jakie technologie pozyskiwania surowca należy postawić? Jak efektywnie magazynować i transportować wodór? Jaką rolę mają do odegrania krajowi czempioni i jak mogą skorzystać ich mniejsi kooperanci?