W interesie przedsiębiorców. Rok Rzecznika MSP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców miał być gwarantem wdrożenia zasad Konstytucji dla Biznesu, czuwać nad poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej i uczciwej konkurencji. Czy ta nowa instytucja w odpowiednim stopniu wykorzystuje swoje horyzontalne kompetencje? Jak skuteczne są interwencje Rzecznika? I wreszcie: jak przedsiębiorcy z sektora MŚP definiują dziś swoje kluczowe problemy w relacjach z administracją publiczną? Niemal okrągła rocznica powołania instytucji Rzecznika MŚP to doskonały moment na pierwsze podsumowania i gorące wnioski.