Turystyka dziś i jutro: jak pogodzić biznesowe podejście z zapewnieniem zwiększonego uczestnictwa obywateli w turystyce?

Główne tezy panelu:
•    Polskie Marki Turystyczne jako projekt stymulujący współpracę w zakresie rozwoju turystyki na poziomie lokalnym
•    Trendy globalne – trendami w turystyce krajowej
•    Wzrost uczestnictwa w turystyce
Opis panelu:
Polska jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla gości z zagranicy. Nasz kraj otwiera się na nowe rynki turystyczne. Niewątpliwym wyzwaniem, stojącym przed branżą turystyczną, jest prowadzenie spójnych działań promocyjnych oraz profesjonalne zarządzanie destynacjami turystycznymi. W turystyce kumulują się trendy z różnych dziedzin życia: społeczne, informatyczne, ekonomiczne. Takie kwestie, jak – m.in. – sprawy najmu krótkoterminowego, miejscowej nadmiernej koncentracji ruchu turystycznego, intensyfikacji i zagęszczenia transportu, wzrostu roli mediów społecznościowych (i ich wykorzystania do działań promocyjnych) czy zwiększania się świadomości ekologicznej, a także oczekiwania praktyk zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, zaistniały w ostatnich latach w turystyce i należy je uwzględniać, projektując dalsze działania.