Transfery społeczne – zysk nie tylko dla beneficjentów?

Programy socjalne, zainicjowane w Polsce na ogromną skalę, przyczyniły się do radykalnego zmniejszenia ubóstwa. To jednak tylko jeden efekt – najłatwiej dostrzegalny. Czy jednak wpływ takich programów jak 500+ i, postępujący dzięki niemu, wzrost konsumpcji nie dokładają się też do polskiego PKB? Jak z perspektywy ponad trzech lat program 500+ i inne formy wsparcia oceniane są przez pracodawców? Czy negatywne prognozy, mówiące o dezaktywizacji zawodowej części beneficjentów programu, sprawdziły się?